محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

اشتراک در خبرخوان

دستگاه بسته بندی افقی

9 آیتم

جدولی  لیست 

 1. دستگاه بسته بندی افقی با تغذیه دستی

  دستگاه بسته بندی افقی با تغذیه دستی

  دستگاه بسته بندی افقی تغذیه دستی قابلیت نصب سیستم مقوا گذار وسیستم تغذیه ی خشابی وسیستم پاکتی را دارا می باشد.

  اطلاعات بیشتر
  ناموجود
 2. جدید دستگاه بسته بندی افقی با فیدر 90 درجه

  دستگاه بسته بندی افقی با فیدر 90 درجه

  مجهز به سیستم PLC جهت کنترل کلیه عملیات دستگاه،مجهز به صفحه لمسی،مجهز به سیستم کنترل دورموتور

  اطلاعات بیشتر
  ناموجود
 3. دستگاه بسته بندی افقی با فیدر های هم امتداد و ردیف کن

  دستگاه بسته بندی افقی با فیدر های هم امتداد و ردیف کن

  مجهز به سیستم PLC جهت کنترل کلیه عملیات دستگاه،مجهز به صفحه لمسی،مجهز به سیستم کنترل دورموتور

  اطلاعات بیشتر
  ناموجود
 4. جدید خطوط اتوماسیون کیک لایه ای، شکلات، سیستم جفت کن کلوچه

  خطوط اتوماسیون کیک لایه ای، شکلات، سیستم جفت کن کلوچه

  مجهز به سیستم PLC جهت کنترل کلیه عملیات دستگاه،مجهز به صفحه لمسی،مجهز به سیستم کنترل دورموتور

  اطلاعات بیشتر
  ناموجود
 5. جدید دستگاه بسته بندی افقی ایستاده دو سر پرس (ONEDGE)

  دستگاه بسته بندی افقی ایستاده دو سر پرس (ONEDGE)

  مجهز به سیستم PLC جهت کنترل کلیه عملیات دستگاه،مجهز به صفحه لمسی،مجهز به سیستم کنترل دورموتور

  اطلاعات بیشتر
  ناموجود
 6. جدید دستگاه بسته بندی افقی با تغذیه دستی (سایز بزرگ)

  دستگاه بسته بندی افقی با تغذیه دستی (سایز بزرگ)

  مجهز به سیستم PLC جهت کنترل کلیه عملیات دستگاه،مجهز به صفحه لمسی،مجهز به سیستم کنترل دورموتور

  اطلاعات بیشتر
  ناموجود
 7. دستگاه بسته بندی افقی با تغذیه دستی

  دستگاه بسته بندی افقی با تغذیه دستی

  دستگاه بسته بندی افقی تغذیه دستی قابلیت نصب سیستم مقوا گذار وسیستم تغذیه ی خشابی وسیستم پاکتی را دارا می باشد.

  اطلاعات بیشتر
  ناموجود
 8. دستگاه بسته بندی افقی با فیدر 90 درجه

  دستگاه بسته بندی افقی با فیدر 90 درجه

  مجهز به سیستم PLC وسروو موتورجهت کنترل کلیه عملیات دستگاه،مجهز به صفحه لمسی،مجهز به سیستم کنترل دورموتور

  اطلاعات بیشتر
  ناموجود
 9. دستگاه بسته بندی افقی با فیدر های هم امتداد و ردیف کن

  دستگاه بسته بندی افقی با فیدر های هم امتداد و ردیف کن

  مجهز به سیستم PLC و سروو موتور جهت کنترل کلیه عملیات دستگاه،مجهز به صفحه لمسی،مجهز به سیستم کنترل دورموتور

  اطلاعات بیشتر
  ناموجود

9 آیتم

جدولی  لیست